جذاب ترین مدل موهای کوتاه زنانه

اگر قصد دارین مـوهـای خود را کـوتـاه کنید و بـه این فکـر مـی کنید چه مـدل مـویی بـه صـورت شمـا مـی آید . و یا از بلنـدی مـوهـای خود خسـته شـده اید .شسـتن و مراقبت از مـوی بلنـد یک کـار دشـوار اسـت مخصـوصا اگر فصل تـابسـتـان و هوا گرم بـاشـد مـوی بلنـد شمـا را بیشتـر اذیت مـی کنـد ویا شاید تصمـیم گرفته اید بـا یک ظاهر جـدید از خودتـان روبـرو شـوید ویا از ظاهر یک نواخت خود خسـته شـده اید بـهتـر اسـت بـا مـا همراه بـاشید.

مـدل دختـرانـه ی لایه لایه

مـدل مـوی کـوتـاه زنـانـه

مـدل مـو کـوتـاه مش شـده

مـدل مو کـوتـاه بـرای خانم هـای مسن

مـدل مـوی کـوتـاه طرفداران زیادی دارد، خصـوصا اگر در فصـول گرم سال هم کـه بـاشید بـر تعداد این طرفداران افزوده خواهـد شـد؛ امـا عمـومـا یکی از دلایلی بزرگی کـه افراد بـه سوی اینگونـه از مـدل مـوهـا نمـی رونـد نـداشتن تبحر کـافی از وی آرایشگران بـرای کـوتـاهی مـو اسـت؛ قبل از انتخاب مـدل مـو ابتدا بـه دنبـال یک آرایشگری بـاشید کـه در زمـینـه کـوتـاهی مـو تبحر کـافی را داشته بـاشـد، لزومـا چنین شخصی نمـی توانـد آرایشگر همـیشگیتـان بـاشـد کـه بـرای اعمـالی همچون رنگ و مش پیش وی مـی روید، شاید لازم بـاشـد بـرای کـوتـاهی مـو آرایشگری متفاوتی را انتخاب کنید.

مـدل مـو کـوتـاه مجلسی

مـدل مـوی دختـرانـه بـرای صورت هـای گرد

اگر صورت کشیده ای دارید و از پیشانی بلنـدی بهره بـرده اید بهتـر اسـت مـدل مـوی کـوتـاهی انتخاب کنید کـه کمـی از قسمت جلوی مـو بـر روی پیشانی قرار گرفته و کمـی از بلنـدی پیشانی شمـا را پوشش دهـد. اگر گردن بلنـدی دارید بهتـر اسـت مـدل هـایی را انتخاب کنید کـه قسمتی از جلوی مـو بلنـد تـر از پشت آن باشـد، این مـدل مـو هـا منجر مـی شونـد تـا گردن شمـا در ظاهر کـوتـاه تـر نشان داده شود. در عوض اگر گردن کـوتـاهی دارید مـدل مـوی خیلی کـوتـاه زنـانه/دختـرانه بـرای شمـا بسیار منـاسب خواهـد بود چراکـه مـیزان بیشتـری از گردن شمـا مشخص خواهـد شـد و این به زیبایی شمـا بیشتـر کمک خواهـد کـرد.

مـدل مـو رنگ رو شن چتـری

مـدل مـو ساده ۲۰۲۰

مـدل مـو بـرای افرادی کـه مـوهـای پر پشت و ضخیمـی دارنـد

مـدل مـو کـوتـاه بـرای مـوهـای نـازک

مـدل مـو ی زیبـا مخصوص تـابسـتـان

مـدل مـوی ساده بـرای مـوهـای لخت

مـدل مـوی تیره بـرای چهره هـای دور

مـدل مـوی زیبـا بـرای صورت هـای کشیده

بهتـرین مـدل هـای ۲۰۲۰

مـدل مـوی جلو بلنـد

مـدل کـوتـاهی دختـرانـه پشت کـوتـاه

مـدل هـای اسپرت دختـرانـه

منبع

مدل موی مردانه و پسرانه ۲۰۲۰

مردان و پسران خوش سلیقه بیشتر مایل هستند تا مدل موهای خودشان را مطابق روز انتخاب نمایند و اگر شما هم از این نوع افراد هستید بهتر است مدل های ۲۰۲۰ موی پسرانه و مردانه زیر را هم مد نظر قرار دهید.

مدل مو ۲۰۲۰ پسرانه

مدل مو مردانه بلند

مدل مو مردانه کوتاه

دل مو و مدل ریش تاثیر زیادی روی جذابیت ظاهری پسران جوان دارد بنابراین بهتر است شما در هنگام انتخاب مدل مو و ریش خود حساسیت و دقت لازم را به خرج دهید

جذاب ترین مدل های موی پسرانه و مردانه سال ۱۳۹۹ را در این پست مشاهده کردید.

منبع

درباره وانادیس

میزان بارور بودن یک زن به سطح هورمون استروژن بدن وی بستگی داشته و سطح بالای این هورمون در زنان خود را بصورت چهره و اندام زیبا نمودار می‌سازد. تعیین ارزش هر فرد بر اساس زیبایی و جذابیت‌های فیزیکی صرف آن فرد گرچه موجب آزردگی خاطر و بی عدالتی مفرط می‌گردد اما هیچگاه این نوع رویکرد به افراد متوقف نخواهد گشت.