روش های استایل راحتی مردانه ۲۰۲۱

آقایـان همــیشه نمــی‌تواننــد لبــاس‌هــای رسمــی و اتو کشیده بپوشنــد و بعضی وقت ها هم بــه یک اســتــایل راحتی مردانــه احتیاج پیدا می کنند. امــا به این معنا نمی باشد که پوشیدن لبــاس راحت بــه معنــای نــامرتب و شلخته بودن باشدبلکــه اســتــایل راحتی مردانــه هم قوانــین خاص خود را دارد و بــا انجام آن‌هــا مــی‌توان در عین راحتی و آسودگی، شیک پوش و جذاب نــیز بود. امــا این قوانــین به چه نحوی هستند و چطور مــی‌توان اســتــایل راحتی مردانــه شیک و جذابــی داشت؟ در این مقاله مــا قوانــین شیک پوشی در اســتــایل راحتی مردانــه را بــیان خواهیم کرد و در ادامـه نــیز چنــد اســتــایل راحتی مردانــه بــا پولوشرت را معرفی می کنیم.

همیشه هم امکان این که از استایل رسمی استفاده کنید وجود ندارد

اولین قانون در اســتــایل راحتی مردانــه : بــه موقعیت احترام بگذارید

اســتــایل راحتی مردانــه نــیز مثل هر اســتــایل دیگری، موقعیت و جایگاه خاص خود را دارد و فقط در شرایطی مــی‌توان از آن اســتفاده کرد کــه موقعیت چنــین اجازه‌ای را بــه شمــا بدهد. مثلا اگر محیط کــاری شمــا طوری اســت کــه حتمــا بــاید در آن از اســتــایل بــیزنسی و کــاری اســتفاده کنــید اســتفاده از اســتــایل راحتی یک اشتبــاه مد تلقی خواهد شـد.

امــا در بسیـاری از موارد، شرایط خاصی در مورد نحوه و مــیزان رسمــی بودن لبــاس عنوان نمــی‌شـود و این شمــا هســتید کــه بــاید شرایط را بسنجید و در نظر داشته بــاشید کــه کمــی رسمــی‌تر بودن نسبت بــه شرایط، مشکلی ایجاد نمــی‌کنــد امــا غیررسمــی‌تر بودن بــاعث اشکــال خواهد شـد. پس فرقی نمــی‌کنــد هر چقدر هم کــه اســتــایل راحتی شمــا زیبــا و شیک بــاشـد، اگر برای موقعیت منــاسب نبــاشـد یک انتخاب نــادرســت خواهد بود.

به هرم شیک پوشی احترام بگذارید و توجه کنید

دومــین قانون: هرم شیک پوشی را بشنــاسید

هرم شیک پوشی سه وجه دارد کــه این سه وجه شامل انــدازه بودن، کــاربرد و جنس پارچه هســتنــد کــه در ادامـه بــه بررسی این سه وجه خواهیم پرداخت.انــدازه مـهم‌ترین جنبــه در شیک پوشی اســت کــه در اســتــایل راحتی مردانــه نــیز جایگاه بسیـار مـهمــی دارد. وقتی روی لبــاسی نوشته شـده اســت “فری ســایز” بــهتر اســت آن را فراموش کنــید

چون در شیک پوشی بــه خصوص نوع مردانــه آن فری ســایز و یک ســایز برای همـه هیچ معنــایی نــدارد و لبــاس بــاید کــاملا انــدازه تن شمــا بــاشـد نــه بزرگ و نــه کوچک. این مســاله در مورد لبــاس‌هــای نــیمـه رسمــی مثل کت و شلوار بــیزنس هم اهمــیت بسیـار زیـادی پیدا مــی‌کنــد، توصیه مــی‌شـود از برنــدهــایی خرید کنــید کــه تنوع ســایز زیـادی دارنــد، سپس آن را بــه خیـاط بدهید تــا تغییرات لازم را در آن اعمــال کرده و کت و شلوار را انــدازه تن شمــا کنــد.

کــاربرد و معنــای آن در اســتــایل راحتی مردانــه بسیـار ســاده اســت. کــافی اســت بــه این سوال جواب دهید کــه “این لبــاس برای چیســت؟” یک کــاپشن بــادی لبــاسی راحت برای اســتــایل راحتی اســت امــا لبــاسی مثل یک بلیزر سرمـه‌ای برای اســتــایل محیط کــاری طراحی شـده اســت. پس قبل از این کــه لبــاسی را انتخاب کنــید حتمــا کــاربرد آن را بشنــاسید و برای موقعیت منــاسب از آن اســتفاده کنــید.

پارچه لبــاس تنــهــا مــاده خام لبــاس شمــا نــیســت بلکــه کیفیت و ســاختــار لبــاس شمــا را نــیز شکل مــی‌دهد. جنس پارچه مــی‌توانــد مــیزان رسمــی بودن لبــاس را تعیین کنــد مثلا پارچه‌هــای لوکس مثل پشم رسمــی‌ترین نوع هســتنــد و پس از آن پنبــه در رتبــه دوم اســت. پارچه‌هــای الیـاف مصنوعی هم غیررسمــی‌ترین نوع الیـاف هســتنــد.

همیشه به ظاهر خود اهمیت دهید مخصوصا مدل موها

سومــین قانون: بــه ظاهر خود اهمــیت دهید

وقتی صحبت از اســتــایل راحتی مردانــه مــی‌شـود توجه بــه اصلاح و مدل مو اهمــیت بــیشتری پیدا مــی‌کنــد. وقتی لبــاس غیررسمــی مــی‌پوشید معنــای آن این نــیســت کــه ظاهر شمــا بــی‌اهمــیت شـده اســت بلکــه شمــا بــاید بــا توجه بــه صورت و موهــای خود تعادل لازم را در اســتــایل برقرار کنــید. بــه همــین دلیل اســت کــه در اســتــایل راحتی مردانــه نسبت بــه اســتــایل رسمــی، اصلاح و مدل موی منــاسب بسیـار مـهم‌تر اســت.

مدل مویی انتخاب کنــید کــه بدون تلاش شیک و زیبــا بــه نظر برسد، یک شانــه هم همراه داشته بــاشید تــا در صورت نــیاز بتوانــید موهــا را مرتب کنــید. نــیاز بــه اصلاح کــامل نــیســت امــا سعی کنــید موهــای صورت را مرتب نگه دارید. اگر بــه ریش داشتن علاقه دارید حتمــا آن را مرتب نگه دارید و اجازه نــدهید کــه از کنترل شمــا خارج شـود. موهــای بــینــی و ابرو را هم مرتب اصلاح کنــید و از نــامرتب شـدن و کثیف شـدن ظاهر خود جلوگیری کنــید.

اکسسوری ها در ظاهر و استایل شما اهمیت بسیاری دارند

چهــارمــین قانون: اکسسوری‌هــای شیک بردارید

وقتی لبــاس‌هــای راحت و ســاده مــی‌پوشید اکسسوری‌هــا اهمــیت بــیشتری پیدا مــی‌کننــد چون توجه بــیشتری نسبت بــه لبــاس‌هــای اصلی بــه خود جلب مــی‌کننــد. از جواهرات مردانــه منــاسب سن و موقعیت خود برای این منظور اســتفاده کنــید، یک ســاعت مچی زیبــا و کــاربردی هم بــه دســت مخود ببنــدید تــا سطح اســتــایل خود را بــالاتر ببرید و تعادل کــافی در آن ایجاد کنــید. کیفی هم کــه حمل مــی‌کنــید اهمــیت دارد

فرقی نمــی‌کنــد کوله پشتی یـا کیف دوشی یـا دســتی حمل کنــید همــیشه از مدل‌هــایی اســتفاده کنــید کــه ســاده هســتنــد و جنس چرم دارنــد، در این شرایط اســت کــه تیپ شمــا دانشجویی و دانش آموزی بــه نظر نمــی‌رسد و خوش اســتــایل و جذاب خواهید شـد.

پنجمــین قانون: از طرح و رنگ درســت اســتفاده کنــید

در اســتــایل رسمــی مردانــه تنوع طرح و رنگ جایگاهی نــدارد و همــیشه از رنگ‌هــای خنثی و بدون طرح اســتفاده مــی‌شـود امــا در اســتــایل غیررسمــی طرح و رنگ اهمــیت بــیشتری پیدا مــی‌کنــد و شمــا مــی‌توانــید بــا مــانور دادن روی این دو فاکتور، تــاثیر چشمگیری در جذابــیت اســتــایل خود بــه وجود آورید. در اســتــایل راحتی مردانــه شمــا مــی‌توانــید رنگ‌هــایی مثل قرمز، سبز و … را هم در کنــار رنگ‌هــای دیگر بــه کــار ببرید و ترکیبــی چشمنواز و در عین حال متعادل داشته بــاشید.

رنگ‌هــا هم مــیزان رسمــی بودن خود را دارنــد بــه طور مثال رنگ سبز تیره از رنگ زیتونــی روشن رسمــی‌تر اســت، رنگ قرمز روشن مــیزان رسمــی بودن کمتری نسبت بــه زرشکی دارد و بــه طور کلی هرچه رنگ‌هــای مــات‌تر و ملایم‌تری در لبــاس‌هــای خود داشته بــاشید این لبــاس‌هــا تطبــیق پذیرتر خواهنــد بود. از طرف دیگر طرح‌هــا هم بــاعث غیررسمــی شـدن اســتــایل شمــا مــی‌شـونــد و بــه طور کلی هرچه طرح‌هــا بــیشتر و شلوغ‌تر بــاشنــد لبــاس شمــا غیررسمــی‌تر خواهد بود.

لبــاس‌هــایی کــه برای اســتــایل راحتی مردانــه لازم دارید

پس از آشنــایی بــا قوانــین و اصول اســتــایل راحتی مردانــه بــهتر اســت بدانــید کــه کدام لبــاس‌هــا بــه عنوان لبــاس راحت بــه شمــار مــی‌رونــد و مــی‌تواننــد اســتــایل راحتی شمــا را زیبــاتر و شیک‌تر کننــد.

کت: کت و ژاکت چه از نوع چرم و جین و … مــی‌توانــد در اســتــایل راحتی بــه کــار رود. بــه خاطر داشته بــاشید کــه کت‌هــای دکمـه‌دار رسمــی‌تر از نوع زیپ دار آن هســتنــد. کت‌هــای اسپورت کمــی رسمــی‌تر هســتنــد امــا مــی‌تواننــد بــا لبــاس‌هــای منــاسب مورد اســتفاده قرار گیرنــد.

هودی و سوئیشرت: سوئیشرت‌هــای ورزشی برای رفتن بــه ورزشگاه، بــاشگاه و … گزینــه منــاسبــی هســتنــد امــا از سن خاصی بــه بعد نمــی‌توان بــه عنوان لبــاس معمول و روزمره از آن‌هــا اســتفاده کرد. امــا یک سوئیشرت و هودی ســاده و بدون طرح همراه بــا لبــاس‌هــای منــاسب مثل پیراهن غیررسمــی مــی‌توانــد انتخابــی منــاسب برای لبــاس‌هــای راحتی شمــا بــاشـد.
جلیقه: جلیقه‌هــای خبرنگاری، کــاپشن‌هــای جلیقه‌ای و لبــاس‌هــایی از این دســت مــی‌تواننــد کــامل کننــده اســتــایل روزمره شمــا بــاشنــد.این لبــاس را در رنگ‌هــای تیره و ســاده تهیه کنــید تــا در ترکیب کردن آن بــا لبــاس‌هــای دیگر خود دچار مشکل نشـوید.

پیراهن غیررسمــی: پیراهن غیررسمــی از آن لبــاس‌هــایی اســت کــه هر مردی بــه چنــد عدد از آن‌هــا نــیاز دارد. پیراهن‌هــای غیررسمــی یقه آهــاری نــدارنــد، رنگ‌هــای متفاوتی نسبت بــه پیراهن‌هــای رسمــی دارنــد و مــی‌توان از طرح‌هــای راه راه، چهــارخانــه و حتی طرح‌هــای فانتزی و جذاب هم برای این پیراهن‌هــا اســتفاده کنــید. این پیراهن‌هــا بــیش از یک جیب دارنــد و دکمـه‌هــای آن‌هــا نــیز بزرگ‌تر و از جنس و رنگی متفاوت نسبت بــه پیراهن‌هــای رسمــی انتخاب مــی‌شـود.
در استایل شما رنگ ها را تلاش کنید تا با هم همخوانی بیشتری داشته باشد

چهــار مدل اســتــایل راحتی مردانــه بــا پولوشرت

پولوشرت از لبــاس‌هــای پرکــاربرد در اســتــایل نــیمـه رسمــی مردانــه اســت کــه بــه روش‌هــای مختلفی مــی‌توان از آن اســتفاده کرد. در این بخش شمــا را بــا چهــار ترکیب و اســتــایل کــه بــا پولوشرت مردانــه ســاخته مــی‌شـونــد و هر کدام کــاربرد خاص خود را دارنــد آشنــا خواهیم کرد.

استفاده از پولوشرت و کت شلوار خاص و زیبا

پولوشرت بــا کت و شلوار: پولوشرت را مــی‌توان بــا کت و شلوار نــیمـه رسمــی مثل کت و شلوار اسپورت یـا کت و شلواری کــه رنگ روشن دارد پوشید. همراه بــا این ترکیب مــی‌توانــید از کفش کــالج، جوراب مخفی و اکسسوری‌هــای همــاهنگ اســتفاده کنــید.

به فکر یک استایل تابستانی منحصر به فرد باشید

اســتــایل تــابســتــانــی: اگر بــه دنبــال یک اســتــایل راحت و شیک و نــیمـه رسمــی برای تــابســتــان هســتید ترکیب پولوشرت بــا شلوار کتــان بــه همراه اکسسوری‌هــای منــاسب (عینک آفتــابــی، ســاعت و کمربنــد) بــهترین گزینــه اســت. کفش کــالج بــا جوراب مخفی هم این اســتــایل را کــامل مــی‌کنــد.

در پاییز فصل هارمونی رنگ ها از این استایل استفاده کنید

اســتــایل پاییزی: برای پاییز مــی‌توانــید همراه پولوشرت از شلوار جین تیره و یک ژاکت بــافتنــی دکمـه دار اســتفاده کنــید. اکسسوری‌هــای منــاسب و کفش کــالج را هم فراموش نکنــید.

ار استایل نیمه رسمی هم بهره ببرید

اســتــایل نــیمـه رسمــی: از یک کت اسپورت مــی‌توان روی پولوشرت و همراه شلوار جین تیره و اکسسوری‌هــای همــاهنگ اســتفاده کرد. بــا اســتفاده از بوت هم این اســتــایل برای پاییز و بــهــار منــاسب خواهد بود.

منبع

درباره وانادیس

میزان بارور بودن یک زن به سطح هورمون استروژن بدن وی بستگی داشته و سطح بالای این هورمون در زنان خود را بصورت چهره و اندام زیبا نمودار می‌سازد. تعیین ارزش هر فرد بر اساس زیبایی و جذابیت‌های فیزیکی صرف آن فرد گرچه موجب آزردگی خاطر و بی عدالتی مفرط می‌گردد اما هیچگاه این نوع رویکرد به افراد متوقف نخواهد گشت.