هر از چنــد گاهـی نــیاز اســت تــا تغیـیراتی در منزل خود انجام دهـیم این تغیـیرات مــیتوانــد بزرگ یـا کوچک بــاشد کــه بــاعث مــی شود مــا دچار یک نواختی و خســتگی در زنــدگی نشویم و روحیهـی افراد خانــه هم بــهتر مــی شود در این مطلب بــا شمــا هســتیم تــا بــا چنــد تغیـیر کوچک دکور خانــه را لوکس کرد و حتمــا نــیازی نــیســت برای این تغیـیرات گرفتــار  هزینــه‌هــای گزافی شوید و یـا بــه بنــا و طراح و معمــار و … مراجعه کنــید.

می توانید از پده های بلند کمک بگیرید

پرده‌هــای بلنــد و درامــاتیک 

پرده‌هــای اتــاق‌هــا نقش مــهمــی در دکوراســیون منزل ایفا مــی‌کننــد. پرده بــه منزله یک پوشش و قاب برای پنجره اســت و پنجره بــه عنوان مجرای ورود نور، اهمــیت فوق العاه‌ای در دکوراســیون دارد. اگر از پرده‌هــای ســاده و معمولی برای تزئین اتــاق‌هــا بــه خصوص اتــاق نشیمن اســتفاده کنــید، دکور خانــه شمــا کسل کننــده و غیرجذاب خواهد شد و هر چقدر هم کــه از اشیـا و مبلمــان لوکس و گران در آن اســتفاده کنــید جلوه چنــدانــی بــه منزل شمــا نخواهد داد. امــا یک پرده شیک و درامــاتیک تــاثیر فوق العاده‌ای در زیبــایـی فضا ایفا خواهد کرد.

لازم نــیســت از پرده‌هــای بســیار گران و تجملاتی برای این منظور اســتفاده کنــید فقط سعی کنــید سراغ پرده‌هــایـی بروید کــه حالت درامــاتیک دارنــد مثلا یک پرده ســاتن یـا مخمل در رنگی شیک و زیبــا کــه کمــی روی زمــین مــی‌افتد و چروک مــی‌شود این حالت را بــه خوبــی ایجاد خواهد کرد. لازم نــیســت تمــام پرده‌هــای منزل را عوض کنــید و متحمل هزینــه‌هــای سنگین شوید بلکــه عوض کردن پرده‌هــای نشیمن و پذیرایـی برای این منظور کــافی خواهد بود.

چنــد پتو بــا کوسن شیک بــه دکور خانــه اضافه کنــید

چیزی کــه در اتــاق نشیمن شمــا بــیش از هر شی و وســیله دیگری خودنمــایـی مــی‌کنــد مبلمــان آن اســت. مبل‌هــای راحتی، محلی برای تجمع اعضای خانواده و نزدیکــان اســت و اگر فضایـی راحت و دلپذیر را فراهم کننــد این دورهمــی‌هــا نــیز دلپذیرتر و دوســت داشتنــی‌تر خواهد شد. امــا چطور مــی‌توان این راحتی را افزایش داد؟ اگر مبل‌هــای راحتی شمــا کــهنــه شده بــاشنــد و روکش‌هــای آن بــه تعویض نــیاز داشته بــاشنــد چطور؟ انجام این کــار هم ممکن اســت امــا هزینــه زیـادی دارد در حالی کــه شمــا مــی‌توانــید بــا هزینــه بســیار کمتر، دکور خانــه خود را راحت‌تر و بــه روزتر طراحی کنــید.

از پتو کوسن و طرح های سنتی استفاده کنید
اســتفاده از پتو روی مبلمــان یکی از جدیدترین ترنــدهــای دکوراســیون منزل اســت کــه این روزهــا طرفداران زیـادی پیدا کرده اســت. اســتفاده از پتو، فضایـی خودمــانــی و راحت در اتــاق نشیمن بــه وجود مــی‌آورد کــه دعوت کننــده اســت و شمــا بــا کمترین هزینــه مــی‌توانــید چنــین پتویـی را تهـیه کنــید و فضای اتــاق را بــه روز و دلپذیر کنــید. در کنــار این پتو از چنــد عدد کوسن پولیشی گرم و نرم در رنگ‌هــای دلخواه و متنوع نــیز اســتفاده کنــید تــا هم راحتی شمــا کــامل شود و هم زیبــایـی مبلمــان اتــاق نشیمن جذاب‌تر و بــه روزتر شود. بــا این کــار دکور خانــه شمــا برای ســال جدید کــاملا آمــاده خواهد بود بدون آن کــه هزینــه زیـادی برای آن متحمل شده بــاشید.

از ظرف و ظروف و جزئیـات شیک‌تر اســتفاده کنــید

جزئیـاتی مثل ظرف و ظروف و اکسسوری‌هــای تزئینــی اگرچه از نظر انــدازه در دکور خانــه کوچک و نــاچیز بــه نظر مــی‌رسنــد امــا تــاثیر آن‌هــا بســیار بزرگ و غیرقابل انکــار اســت. اســتفاده از لوازم لوکس دکوری مــی‌توانــد جلوه و جذابــیت خاصی بــه فضای منزل شمــا بدهد بــه شرطی کــه در انــدازه و تعداد آن‌هــا زیـاده روی نکنــید. البته این موارد تنــهــا بــه اشیـای لوکس و دکوری محدود نمــی‌شود، چیزهــایـی مثل دســتگیره کمدهــا، درهــا و کــابــینت‌هــا کــه از جنس فلز هســتنــد بــه مرور زمــان رنگ و رورفته و کــهنــه مــی‌شونــد و این کــهنگی خود را در دکور خانــه شمــا نشان خواهد داد.

پس اگر وقت و هزینــه کــافی برای ایجاد تغیـیرات اســاســی در دکوراســیون منزل خود را نــدارید مــی‌توانــید سراغ جزئیـات بروید. مثلا بوفه پذیرایـی را از چیزهــای شیک و زیبــا پر کنــید، آثار هنری کوچک و چشمگیری مثل مجسمــه و گلدان ر قفسه‌هــا و روی مــیزهــا بگذارید و چیزهــای کوچک و ظاهره بــی اهمــیت مثل دســتگیره درهــای اتــاق و کــابــینت را تغیـیر دهـید و از انواع شیک‌تر و بــه روزتر اســتفاده کنــید (حتی اگر بودجه این کــار را هم نــدارید مــی‌توانــید از اسپری رنگ متــالیک اســتفاده کنــید). این تغیـیرات هزینــه چنــدانــی را بــه شمــا تحمــیل نخواهنــد کرد امــا تــاثیری فوق العاده در زیبــاتر کردن و درخشان کردن فضای منزل شمــا خواهنــد داشت.

یک تابلوی نقاشی زیبا به دیوار اضافه کنید

یک اثر هنری بزرگ و زیبــا بــه دیوار بــیاویزید

آثار هنری بــه خصوص تــابلوهــای نقاشی اثر فوق العاده‌ای در زیبــاتر کردن فضای منزل شمــا خواهنــد داشت. اتــاق نشیمنــی را تصور کنــید کــه هـیچ تــابلویـی بر دیوارهــای آن نصب نشده اســت، حال اگر یک تــابلوی بزرگ و زیبــا بر دیوار اصلی اتــاق نصب شود چه خواهد شد؟

بــا این کــار نــه تنــهــا هنردوســتی و خوش سلقیگی صاحب منزل بر همــه روشن خواهد شد بلکــه بــا ایجاد عمق و کشش در فضا، اتــاق نشیمن بزرگ‌تر، روشن‌تر و جذاب‌تر بــه نظر خواهد رســید. تــابلویـی کــه انتخاب کرده‌اید هرچه بزرگ‌تر بــاشد اثر بــیشتری در زیبــاتر کردن فضا خواهد داشت و شمــا مــی‌توانــید آن را روی دیوار اصلی اتــاق نشیمن و یـا در اتــاق نــاهــارخوری در محلی نصب کنــید کــه همــه مــیهمــانــان بــه آن دید داشته بــاشنــد.

این تــابلوهــا را مــی‌توان از فروشگاه‌هــای آثار هنری تهـیه کرد و نوع و سبک آن بــه سلیقه شخصی و شنــاخت شمــا از آثار هنری بســتگی دارد، حتی اگر دســتی در هنر داشته بــاشید خودتــان مــی‌توانــید خالق این اثر بــاشید. برای نصب یک تــابلو یـا اثر هنری روی دیوار منزل خود، لازم نــیســت متحمل هزینــه هــای گزافی شوید. شمــا مــی‌توانــید تصویر تــابلوی دلخواه خود را از اینترنت دانلود و یـا خریداری کنــید، آن را در انــدازه دلخواه خود پرینت بگیرید و بــا قاب کردن این تصویر، صاحب یک تــابلوی بــاارزش شوید. خواهـید دید کــه هزینــه این کــار بســیار کمتر از هزینــه‌هــای روزمره شمــا خواهد بود امــا تــاثیری شگرف در زیبــاتر کردن فضای منزل شمــا خواهد داشت.

نورپردازی را در دکور خانــه جدی بگیرید

بــیشتر افراد تصور درســتی از نورپردازی منزل و تــاثیر آن در فضای خانــه نــدارنــد. گاهـی اوقات تفاوت یک خانــه شیک و بــاکلاس بــا یک خانــه معمولی و کسل کننــده، در نورپردازی آن اســت. وقتی اتــاق‌هــا و همــه فضاهــای منزل نور کــافی داشته بــاشنــد عمق و زیبــایـی فضا بــیشتر بــه چشم خواهد آمد.

نور پردازی بخش مهمی از طراحی می باشد

نورپردازی محیط مبحثی پیچیده و تخصصی اســت و نمــی‌توان همــه نکــات آن را در یک مقاله بــیان کرد امــا همــین را بدانــید کــه اگر نور منــاسبــی در منزل خود نــداشته بــاشید فضای آن حقیرانــه و دلگیر بــه نظر خواهد رســید حتی اگر از لوکس‌ترین دکورهــا و مبلمــان در آن اســتفاده کنــید. برای نورپردازی منزل بــاید بــه فاکتورهــای مختلفی توجه کنــید، شدت نور شاید مــهم‌ترین مورد بــاشد.

اگر نور محیطی خیلی کم بــاشد فضا دلگیر مــی‌شود و اگر از حد منــاسب بــیشتر بــاشد فضا تخت بــه نظر خواهد رســید و عمق و زیبــایـی آن مشخص نخواهد بود. زاویه تــابش نور نــیز اهمــیت زیـادی دارد، نور نبــاید مســتقیمــا بــه چشمــان بــیننــده بتــابد و بــاید فضا و اشیـای موجود در آن را روشن کنــد. بــه رنگ نور هم توجه کنــید، نوری کــه در ســاعات شب مورد اســتفاده قرار مــی‌گیرد بــاید گرم و زرد بــاشد و نوری کــه در ســاعات روز اتــاق شمــا را روشن مــی‌کنــد بــاید سرد و سفید بــاشد.

برای ایجاد جذابــیت در فضا مــی‌توانــید از رنگ‌هــای فانتزی نور هم بــه مــیزان محدود در قسمت‌هــای خاص اســتفاده کنــید. در هر صورت بــهتر اســت برای تغیـیرات اســاســی نورپردازی در منزل خود بــه یک طراح روشنــایـی مراجعه کنــید امــا اگر قصد تغیـیرات اســاســی نــدارید مــی‌توانــید بــا اضافه کردن چنــد چراغ جدید و بــا تغیـیر دادن چراغ هــای قدیمــی و اســتفاده از چراغ‌هــای جدید و مدرن، فضا و دکور خانــه خود را بــه روزتر و جذاب‌تر ســازید.

فضای خانــه را شلوغ نکنــید.

برای زیبــاتر کردن فضای خانــه پیش از هر کــاری بــاید اقدام بــه حفظ لوازم اضافی منزل تــان کنــید. توجه داشته بــاشید کــه لوازم زیـاد و خانــه ی شلوغ بــا ایجاد اغتشاش بصری در فضا مــانع زیبــاتر بــه نظر رســیدن فضای خانــه ی شمــا مــی شود. بــا کمک ترفنــدهــای خانــه داری مــی توانــید فضای خانــه ی خود را همواره مرتب نگه دارید

تعمیرات را فراموش نکنید و جدی بگیرید

تعمــیرات را عقب نــیانــدازید.

یکی از پاسخ هــای مــهمــی کــه مــی توانــیم بــه سوال ” چگونــه اتــاقمــان را زیبــا کنــیم ” مــی توان داد، تعمــییرات اســت. در محله ی اول زیبــاتر کردن فضای خانــه بــاید بخش هــای معدوم شده ی فضای خانــه تــان را تعمــیر کنــید. برای این کــار کــافی اســت خودتــان دســت بــه کــار مــی‌شوید و در طول این فراینــد کــاری مــهــارت‌هــای زیـادی یـاد مــی‌گیرید

از گیـاهــان گلدار اســتفاده کنــید.

وجود گیـاهــان گلدار در فضای خانــه مــی توانــد زیبــایـی خانــه ی شمــا را دو چنــدان کنــد. علاوه بر آن بــاعث خوشبو شدن فضای خانــه ی شمــا مــی شود و همــین موضوع تــاثیر مثبتی در فضای داخلی خانــه ی شمــا خواهد داشت.

در چیدمــان خانــه تقارن داشته بــاشید.

داشتن تقارن و تعادل در فضای خانــه یکی از المــان هــایـی اســت کــه بــا کمک آن مــی توانــید خانــه ی زیبــاتری داشته بــاشید همچنــین چیدمــان متقارن بــه شمــا کمک مــی کنــد فضای خانــه ی شمــا منظم تر از قبل بــه نظر برسد. یکی از سبک هــای دکوراســیونــی کــه تقارن در آن هــا بــه خوبــی دیده مــی شود سبک کلاســیک اســت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره وانادیس

میزان بارور بودن یک زن به سطح هورمون استروژن بدن وی بستگی داشته و سطح بالای این هورمون در زنان خود را بصورت چهره و اندام زیبا نمودار می‌سازد. تعیین ارزش هر فرد بر اساس زیبایی و جذابیت‌های فیزیکی صرف آن فرد گرچه موجب آزردگی خاطر و بی عدالتی مفرط می‌گردد اما هیچگاه این نوع رویکرد به افراد متوقف نخواهد گشت.